Formuláře - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
 Dotazník
 Informovaný souhlas zákonného zástupce
 
Omluvenka dítěte - uvolnění

Přihláška ke stravování

Zápisní lístek do školní družiny
 
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - zápis
 
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - přestup
 
Žádost o odklad povinné školní docházky
 
Žádost o prominutí úplaty za školní družinu
  Žádost o pokračování v základním vzdělávání
 Žádost o uvolnění z vyučování – pravidelná mimoškolní aktivita
 
Ž
ádost o uvolnění z vyučování – dovolená, studijní  pobyt
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah