Ukončen - Společně se žáky ZŠ I. - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
           V letošním školním roce se naše škola zapojí do projektu výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, který jsme nazvali „SPOLEČNĚ SE ŽÁKY V ZŠ MEZIMĚSTÍ“. Jedná se o projekt zjednodušených šablon, kdy si každá škola podle svých potřeb a personálních možností vybere několik konkrétních šablon – aktivit, kterými po dobu dvou let zpestří a doplní výuku. Některé činnosti mají formu volnočasové aktivity a vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivity umožňují vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Ve všech aktivitách bude možno respektovat individuální potřeby a požadavky žáků, jako je rozdílná úroveň dovedností, jejich věk, zájmy.
Naše škola si sestavila svůj projekt prostřednictvím výběru nabízených tzv. šablon aktivit:
  • II/1.1 - Školní asistent (personální podpora ZŠ)
  • II/2.11- Tandemová výuka na ZŠ
  • II/3.1-Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • II/3.2 - Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • II/3.3 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 
Schválený rozpočet projektu:  691 554,- Kč
Termín realizace projektu: 1.9.2016 - 31.8.2018
 
Do projektu je zapojeno 10 pedagogů školy.
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah