Ukončen - Společně se žáky ZŠ II. - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Od letošního školního roku se naše škola zapojí do projektu výzvy č.02 _08_063 – Podpora škol formou projketů zjednodušeného vykazování – šablony II., kterému jsme ponechali název Společně se žáky v ZŠ Meziměstí“.
 
Jedná se o projekt zjednodušených šablon, kdy si každá škola podle svých potřeb a personálních možností vybere aktivity, kterými po dobu dvou let zpestří a doplní výuku. V tomto projektu bude zapojena i školní družina, kde budou probíhat některé ze šablon. Část činností má formu volnočasových aktivit, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivity umožňují vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Ve všech aktivitách bude možno respektovat individuální potřeby a požadavky žáků, jako je rozdílná úroveň dovedností, jejich věk a zájmy.
 
Naše škola si sestavila svůj projekt prostřednictvím výběru nabízených tzv. šablon aktivit:
 
V základní škole:
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
 • Tandemová výuka v ZŠ
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her v ZŠ
 • Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ
 • Badatelský klub pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
               
Ve školní družině:
 • Klub zábavné logiky a deskových her v ŠD
 • Badatelský klub pro účastníky ŠD
 • Projektový den v ŠD
  
Schválený rozpočet projektu :  za ZŠ  840 695,-Kč
                                            za ŠD 213 256,-Kč
Termín realizace projektu:  1.9.2019 – 31.8.2021
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah