Základní informace - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Hlavní činností je stravování žáků a zaměstnanců ZŠ Meziměstí a MŠ Vižňov.
 
Zřizovatel: Město Meziměstí
 
Vedoucí: Podhorská Ludmila                        
Adresa: Školní ul. 236, Meziměstí 549 81
 • telefon: 491 582 389                         
 •  e-mail: SJLP@seznam.cz                  
 
Cena obědů:
žáci základní školy:    
 I.   kategorie 34,- Kč - žáci do 10 let
   II.  kategorie 36,- Kč - žáci 11 - 14 let
   III. kategorie 38,- Kč - žáci nad 14 let
 
děti  MŠ Vižňov:
 I.  kategorie 32,- Kč - děti do 6 let
   II. kategorie 34- Kč - děti nad 6 let
   
Placení obědů:
   
 • na bankovní účet číslo:107-4317350277/0100, variabilní symbol přiděluje vedoucí školní jídelny
 • splatnost je vždy do 20. dne v měsíci (tj. do 20. března se platí obědy na duben atd.),
 • měsíční záloha činí 700,-Kč pro děti do 4. třídy a 800,-Kč pro děti od 5. třídy,
 • vyúčtování bude prováděno vždy jednou ročně a to na konci školního roku,
 • dotazy a nejasnosti vyřídíme osobně, na tel.č. 491582389 nebo e-mailem SJLP@seznam.cz.
 
Odhlašování obědů:  nejpozději 1 den předem do 11.00 hodin na https://strava.cz/Strava/Stravnik/Prihlaseni?zarizeni=6958 V nutných případech telefonicky nebo e-mailem.
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah