Škola Meziměstí - Titulní strana

Supermarket Svět

Dobré vzdělávací programy v broumovském Klášteře jsou dnes již samozřejmostí, ale akce Supermarket Svět byla super dobrá. Pod záštitou Petra Nikla nabízela tato interaktivní výstava náhled do světa obchodu, těžkých pracovních podmínek dělníků a dlouhých cest žádaného zboží. Některé názory šesťáků ZŠ v Meziměstí:

-než se vyrobí jedny džíny, trvá to hrozně dlouho

-zaujalo mne, že je v coca-cole tolik cukru

-dávali jsme kostičky na mapu světa a tím jsme vyznačovali cestu zboží, než se dostane k nám

- překvapilo mne, jak hodně vody se spotřebuje na výrobu látky na džíny

- zjistila jsem, že než si koupím rifle, tak procestují mnoho kontinentů

-nevěděla jsem, že nejvíce peněz na prodeji čokolády získají prodejci a ne ti, co ji vyrobili

-zjistila jsem, že tím, že se pískují džíny, aby vypadaly prošoupaně, tak u toho umírají i lidé

-nevěděl jsem, že na výrobu 0,5lcoly se spotřebují 3 litry pitné vody

- dozvěděl jsem se, že v mobilu je obsažený vzácný kov, kvůli kterému se rozpoutala válka v Kongu

-dozvěděl jsem se, že 1kg bavlny obsahuje 10 tisíc litrů virtuální vody

-nejlepší stanoviště byl velký mobilní telefon, museli jsme vyluštit kód a pak jsme se dozvěděli další věci

-výstava byla super věc, takové věci nám pomáhají k tomu, abychom s ničím neplýtvali a vážili si toho, co máme

Děti doprovázely Marta Zítková a Monika Harušťáková.

Organizace školního roku 2017-2018

1.pololetí:

04.09.2017 - 31.01.2018

2.pololetí:

01.02.2018 - 29.06.2018

Prázdniny:

podzimní      Čt, Pá   26.10. + 27.10.2017

vánoční:                    23.12.2017 - 02.01.2018

pololetní:      Pá        02.02.2018

jarní:                         26.02. - 04.03.2018

velikonoční: Čt, Pá   29.03.2018 - 30.03.2018

letní:                         02.07. - 31.08.2018

Státní svátky:

28.09.2017  Čt  Den české státnosti

28.10.2017  So  Den vzniku ČR

17.11.2017  Pá  Den boje za svobodu a demokracii

30.03.2017  Pá  Velký pátek

02.04.2018  Po  Velikonoční pondělí

01.05.2018  Út   Svátek práce

08.05.2018  Út   Den osvobození

 

Pedagogické porady:

06.11.2017

25.01.2018

10.04.2018

25.06.2018

Rodičovské schůzky:

09.11.2017

04.01.2018

12.04.2018

05.06.2018

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2018 - 2019

18.04.2018

Informace a přílohy pro rodiče

přílohy: Desatero Jak vybrat školní brašnu

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

- § 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

- § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápis dětí do základnÍ školy v Meziměstí bude probíhat  6.4.2018.

- § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

- Doporučení pro rodiče:  Vzhledem k posunutí zápisu až na duben, prosím rodiče, kteří uvažují  o odkladu povinné školní docházky, objednat se na vyšetření školní zralosti v PPP Náchod ještě před zápisem. (tel. 491426036)                                                                                                                                                                                        Mgr. Zdeněk Mück

Kontakty

Kontakty:


mapa umístění školy

adresa školy,

ředitel:

zástupce ředitele:

IZO

REDIZO

IČO

číslo účtu

telefonní čísla:

e-mail ředitelna:

pedagogický sbor – třídní školní rok 2017/18

pedagogický sbor – ostatní učitelé

pegagogický sbor – školní družina:

pedagogické asistentky:

metodici:

zřizovatel školy

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?