Škola Meziměstí - Titulní strana

Školní akademie 2016

Akademie je vystoupení pro všechny třídy Základní školy Meziměstí, které se koná jednou za dva roky. Nejvíce se mi líbila 1.B - Vosy a Berušky. Také se mně líbila 5. A Retro, a určitě my, 4. A. Měli  jsme vystoupení s názvem Superstars. Byla jsem ráda, že jsme se mohli podívat na skoro všechny žáky Základní školy Meziměstí. 1. B  měla písničku O Karkulce, 2. A si  připravila  písničku O Kašpárkovi, 3. A  pohádku O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce, 4. B  pohádku O zlaté rybce, 7. A a 7. B Výlety do  Japonska a Španělska. Žáci ZŠ Broumov měli vystoupení Hiphop. Děkuji za skvělý den. Barbora Hrdinová

Dne 8. 6. jsme měli školní Akademii. Vystupovaly všechny třídy kromě 6. A a 9. A. Naše třída měla Superstars. Hodně se mi líbila třída 5. A s vystoupením Retro a 8. A a 8. B  vystoupení Letem světem tanec. My jsme začínali trochu nejasně  s mluvením nahlas a s koukáním do hlediště. Můj bratránek a brácha říkali, že jsme to měli nejhezčí, protože  to bylo anglicky, ale většina diváků nám nerozuměla. Podle mého názoru záleží spíš na tom, co si o svém vystoupení myslíme my, a hlavně že se nám to povedlo a nikdo nic nespletl. Ale zdálo se mi, že jsme měli trochu potichu hudbu. Celá akademie se mi moc líbila a moc se těším na další. Anna Hamáčková

Celý sál se naplnil během chvíle, a lidé museli dokonce stát. Na vystoupení jsem se těšila, ale když jsem viděla, kolik je tam lidí, tak jsem začala být nervózní, jelikož sál byl přecpaný lidmi, a já se bála, že až budeme na pódiu, tak něco pokazím. Vystoupení jsem si užila. Celkově se mi Akademie moc líbila, jen mě mrzí, že není víckrát do roka. Podle mě byla bezvadná všechna vystoupení, ale taneční skupina Hip Hop z Broumova, ti byli dokonale sehraní, a to se mi líbilo nejvíc. Mamce se nejvíce líbilo, jak zpívaly holky Čuporiovy. Babičce se líbilo vystoupení 5. A. Ségře se líbila celá Akademie, protože se vrátila do časů, kdy studovala na naší škole. Těším se na další Akademii. Markéta Láníková

 

Ovoce do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol je evropský projekt podpory zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy, ale i na doprovodné programy. Společnost BOVYS je jedním z největších dodavatelů v tomto projektu a zajišťuje dodávky i pro naši školu. Dodávané produkty dostávají děti z cílové skupiny (1. – 5. třída) zdarma jednou týdně. V rámci doprovodných opatření připravila firma minulý týden ochutnávku ovoce a zeleniny. Děti se tak mohly  setkat s exotickými plody z celého světa, které jsou v dané chvíli dostupné, nebo s tradičnějším sortimentem v prémiové kvalitě špičkových odrůd. Pro každou třídu byla podle počtu žáků připravena dřevěná bedýnka s mixem  exotického ovoce a zeleniny /salát polníček, rukola, avokádo, granátové jablko, mango, pomelo, kokosový ořech,…/. Součástí dodávky byly i barevné letáčky s informacemi o historii, zajímavostech a použití jednotlivých druhů. Vyučující v jednotlivých třídách většinou využili tento doprovodný program  v hodinách  prvouky nebo přírodovědy a děti tentokrát ochutnávaly společně.

Myslím, že akce se dětem líbila, svědčí o tom i přiložená fotogalerie ze 4. A. Doufám, že podobné programy firma opět nabídne, a oživí tím projekt. Na ukázku přikládáme i jeden z přiložených letáčků a pár fotografií.

 

 

STRAVNÉ - změny ve vyúčtování

Úhrada stravného na bankovní účet 107-4317350277/0100, variabilní symbol přiděluje strávníkům vedoucí kuchyně.  Splatnost je vždy do 20. dne v měsíci (např. do 20. března se platí obědy na duben atd.). Měsíční záloha činí 500,-Kč pro děti do 4. třídy a 600,-Kč pro děti od 5. třídy. Vyúčtování se bude provádět vždy jednou ročně a to na konci školního roku. Na dotazy v případě nejasností odpovíme na tel.č. 491582389, nebo E-mailu SJLP@seznam.cz,

Letní tábor 2016

Přihláška

Pokyny pro účastníky

Potvrzení zdravotní způsobiosti

Potvrzení zákonného zástupce

Táborový dotazník zdravotníka

Informace pro uchazeče o středoškolské studium v roce 2016

http://www.cermat.cz/informace-pro-uchazece-1404035091.html

 

Seznam přijatých žáků do 1.ročníku na školní rok 2016/2017

Zákonní zástupci se orientují dle č.j. na Rozhodnutí o přijetí

Čislo jed.
1 2016/0008 přijat
2 2016/0009 přijat
3 2016/0010 přijat
4 2016/0011 přijat
5 2016/0012 přijat
6 2016/0013 přijat
7 2016/0014 přijat
8 2016/0015 přijat
9 2016/0016 přijat
10 2016/0017 přijat
11 2016/0018 přijat
12 2016/0019 přijat
13 2016/0020 přijat
14 2016/0021 přijat
15 2016/0022 přijat
16 2016/0025 přijat
17 2016/0026 přijat
18 2016/0027 přijat
19 2016/0028 přijat
20 2016/0030 přijat
21 2016/0031 přijat
22 2016/0033 přijat

Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti na ZŠ

MŠMT, OPVK výzva č. 56

CZ.1.07/1.1.00/56.1928

Naše škola se zapojila do projektu MŠMT v rámci OP VK. Všichni žáci školy mohou od září nového školního roku zdokonalovat své čtenářské dovednosti v čtenářských dílnách. Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura by měl být jeden z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, zároveň by měl podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v této oblasti. Projekt byl zahájen 1. 7. 2015 a bude ukončen 31.12.2015.

Knihy pro rozvoj čtenářských kompetencí budou zakoupeny z prostředků projektu a budou dětem k dispozici nejenom v rámci výuky, ale i prostřednictvím žákovské knihovny. Škola finanční prostředky této šablony klíčové aktivity využije pro zavedení Čtenářských dílen ve všech ročnících s výjimkou prvních tříd po celou dobu trvání projektu. Celkem plánujeme zakoupit cca 400 nových knih aktuálních žákovsky atraktivních titulů, které povedou k motivaci žáků ke čtení, v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost jsme získali 227 024,- Kč.

Cílem každé školy by mělo být, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří získají vztah ke čtení, dokáží se na věci dívat z různých úhlů pohledu, rozumí textu, umí z něj vyvozovat závěry a text kriticky hodnotit z různých hledisek. Doufáme, že tento projekt přispěje alespoň částečně ke splnění těchto cílů.

Kontakty

Kontakty:


mapa umístění školy

adresa školy,

ředitel:

zástupce ředitele:

IZO

REDIZO

IČO

číslo účtu

telefonní čísla:

e-mail ředitelna:

pedagogický sbor – třídní školní rok 2015/16

pedagogický sbor – ostatní učitelé

pegagogický sbor – školní družina:

pedagogické asistentky:

metodici:

zřizovatel školy

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?

Copak mi píšou