Škola Meziměstí - Titulní strana

Organizace školního roku 2016-2017

Školní kalendář


Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2017 - 2018

6.4.2017

Organizace školního roku 2016 – 2017

Prázdniny:

vyučování ve školním roce 2016/2017 začíná ve čtvrtek 01.09.2016

Ředitelská volna:

Rodičovské schůzky:

Pedagogické rady:

Kontakty

Kontakty:


mapa umístění školy

adresa školy,

ředitel:

zástupce ředitele:

IZO

REDIZO

IČO

číslo účtu

telefonní čísla:

e-mail ředitelna:

pedagogický sbor – třídní školní rok 2016/17

pedagogický sbor – ostatní učitelé

pegagogický sbor – školní družina:

pedagogické asistentky:

metodici:

zřizovatel školy

2023 - 2024 IX.B.

2015 - 2016 I.B. třídní učitelka Monika Slavíková

2023 - 2024 IX.A

2015 2016 I.A. třídní učitelka Iva Ottmárová

Organizace zájmové činnosti

Kroužky ve školním roce 2016/2017

Dramatický kroužek - pondělky od 3.října, 13.30-14.30,bezplatně

Keramický kroužek - středy 14.30- 16.00 ,175,-Kč na pololetí

Šachový kroužek - pravděpodobně pátky, 12.00-14.00,od poloviny října,bezplatný

 

Další kroužky ve spolupráci s domem dětí a mládeže, Ulita Broumov najdete na www.ulita.org

 

Letní tábor 2016

Program letošního tábora, osmnáctého v pořadí, se nechal inspirovat olympiádou v Riu de Janeiru. Každý z devíti smíšených oddílů po deseti dětech reprezentoval určitou zemi a sbíral body do celotáborové soutěže. Každý den měřily své síly oddíly Ryáčků, Vikingů, Hambáčů, Rastafíků, Buráčků, Hula hula, Skoťáků a FC Chalapeňos.

Náš tábor měl několik „nej“. Asi nejvzácnější návštěvu. Hned první den nás navštívil trenér naší cyklistické reprezentace pan Tomáš Konečný. Byl milý, byl v Riu, povídal si s námi, nechal se fotit, a podepisoval se. Večer se díval na náš zahajovací táborák, který v režii Lampiona dostal světovou úroveň, a uznale kýval hlavou. Naše dvě zdravotnice Hanka a Markéta měly nejméně práce. Za celou dobu z dětí nikdo neblinkal, nic si nezlomil, nikoho nebodla vosa a ani jednou jsme nejeli do nemocnice. Kluci v kuchyni, Piškot, Hrnek, Ferda a Pája, měli nejvíce práce, jejich báječná strava mizela v žaludcích táborníků a skoro každý den byla slyšet Piškotova slova: „Co s těmi dětmi děláte, vždyť žerou jak prorvaný!“ Další velké nej byl nejnižší věkový průměr osmnácti vedoucích a instruktorů. Byli nejmladší, ale nápadití, pracovití, ochotní, veselí a své děti podporovali, hecovali a vzorně se o ně starali, stejně dobře jako jejich předchůdci. Tento tábor provázelo nejvíce slunečných dnů, bylo jich devět a jen jeden den pršelo. Poslední noc bylo nejvíce ohně. Ohňová show a ohňostroj zakončily krásných pár dní ve Studené Vodě, které uběhly jako voda. Skončila i moje táborová etapa. Snad někdo ze straších táborových „dětí“ převezme štafetu, vždyť nejkrásnější léto je přece na táboře!

Děkujeme za pomoc při přepravě materiálu firmě Cedima a Městu Meziměstí. Díky Elišce, Romance, Honzovi, Monice, Anežce a Evě za jejich ruce při úklidu tábora. Fotografie lze nalézt na www.tabormez.cz. Celému táborovému týmu za čas, který věnoval dětem, děkuje Marta Zítková.

 

 

STRAVNÉ - změny ve vyúčtování

Úhrada stravného na bankovní účet 107-4317350277/0100, variabilní symbol přiděluje strávníkům vedoucí kuchyně.  Splatnost je vždy do 20. dne v měsíci (např. do 20. března se platí obědy na duben atd.). Měsíční záloha činí 500,-Kč pro děti do 4. třídy a 600,-Kč pro děti od 5. třídy. Vyúčtování se bude provádět vždy jednou ročně a to na konci školního roku. Na dotazy v případě nejasností odpovíme na tel.č. 491582389, nebo E-mailu SJLP@seznam.cz,

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?