Menu
ZŠ Meziměstí
Meziměstí

Česká menšinová škola v roce 1919-1938

Školní rok 1919/20

Česká škola vznikla z iniciativy některých uvědomělých Čechů teprve za rok po převratu. Byla umístěna v budově zámku. Jednotřídka byla založena komisařem národní rady Robertem Turkem. Zápis provedl pan Fiala. Prvním učitelem byl do 1. listopadu 1919 Jan Kobr. Od 1. listopadu1919 nastoupil na jeho místo Václav Illich.Nová škola se setkávala s různými potížemi, jako například se světlem. V té době nebylo snadné opatřit petrolej na svícení. Nábytek byl ve škole ze starých, dlouhých lavic, které se k sobě nehodily.Byly půjčeny, po přinucení okresní politickou správou, z místní německé školy. Žáky bylo nutno do lavic hustě napěchovat. Stupínek tvořila nízká bedna. Na shnilém podstavci stála stará tabule, takřka bez barvy, se skulinou. Vojsko půjčilo skříň a umyvadlo. Tyto věci zrekvírovalo ze zámeckého inventáře. Někteří rodiče poslali na topení pytel uhlí. Houbu na tabuli darovali Keclíkovi. Od benediktýnů byla pronajata zahrádka.

Zemský správní výbor do té doby na budování školy takřka ničím nepřispěl. Škola byla odkázána na dobročinnost. Knihy pro žáky nebyly stejné, bez němčiny se vyučující neobešel. Děti mateřský jazyk neznaly. Žádné úřední knihy ani jednací protokol se nevedl.

Na vánoce byla zorganizována nadílka a v lednu 1920 se poměry ve škole zlepšily. Bylo zakoupeno harmonium, nová posunovací a otáčecí tabule a jiné pomůcky. Byl předělán stupínek, na stěně se objevil obraz pana presidenta. Ve třídě bylo útulno.

Školní rok 1920/21

Dne 28.10.1920 bylo ve škole zřízeno divadlo. Byla provedena oslava převratu recitací a sehrána divadelní aktovka. Ve třídě bylo vybíleno jen od hořejší římsy. 13.3.1921 byl zvolen školní výbor. 1.4.1921 bylo z přídělu americké mise zahájeno stravování žáků kakaem.

Školní rok 1921/22

Správa benediktinského velkostatku dala konečně zasklít okna na chodbách, která byla od převratu vytlučená. 28.10.1921 byla mobilizace. Učitel Sláma byl plný měsíc povolán do armády. Žáci museli být spojeni do jedné třídy. 6.12.1921 byl uspořádán dětský den a vánoční nadílka. V roce 1922 byl k tělovýchovným účelům bezplatně pronajat sál na nádraží. Řád Benediktýnů škole vypověděl užívání nábytku /2 katedry, 2 židle, 1 skříň, 2 stolky s umyvadly, 2 konvice/.

Školní rok 1922/23

V prosinci 1922 vyšel zákon o snížení platů učitelů, což vyvolalo protesty. V tomto školním roce bylo zavedeno nepovinné vyučování německého jazyka. Divadélko ve škole bylo rozbouráno. Byla uspořádána vánoční nadílka. Od 15.12.1922 do 13.1.1923 byla škola uzavřena pro epidemii spály.

Hospodářský stav školy byl „trudný“. „Poloprázdné třídy německé jsou v komfortních moderních budovách, kdežto přeplněné české třídy se nacházejí v bídně zařízených, najatých nevhodných místnostech ... veškeré potřeby na německou školu jdou z obecního rozpočtu, kdežto na českou školu nejsou povinni dát z obce ani haléře ...“ Neshody s Němci o dělení přídělu peněz na Vánoční nadílku dětí.

O prázdninách byl proveden „handl“ na Náchodsko. V Meziměstí byla v divadelním sále zřízena letní kolonie pro 50 dětí.

Školní rok 1923/24

Škola se topí v „papírování“. Byla zřízena žákovská dílna. Prostředky na budování školy, výzdobu a výlety škola získávala z dětských produkcí, divadel a plesů. Ve škole bylo zavedeno vyučování českého jazyka pro německé železniční zaměstnance.

Školní rok 1924/25

Na vánoční nadílce bylo rozdáno 50 ks nových oděvů a bot, 16 ks obnošených, obdarováno 22 dětí - sirotků a rodin přetížených dětmi a 2 nejpotřebnější dospělí. O prázdninách byla na zámku rozebrána kachlová kamna a odvezena do kláštera v Broumově.

Školní rok 1925/26

6.10.1925 ohledala ministerská komise budovu zámku. Rozhodne, zda zámek bude pro školu zakoupen. Při oslavě státního svátku 28.10.1925 bylo použito nové „vyvěšovací zařízení“. V prosinci byla uspořádána vánoční nadílka pro chudé žáky. V dubnu 1926 byl otevřen kurs esperanta. do kterého se přihlásilo 21 účastníků.

Školní rok 1926/27

Ke konci prázdnin byly Němci pořádány dětské slavnosti s tendencí získat děti do německé školy.

2. června 1927 byl vybrán pozemek pro stavbu školy a proveden výkup půdy pro staveniště.

Školní rok 1927/28

Od 17.12. byla při české státní škole otevřena stravovací stanice. Denně se vařilo kakao a děti jím byly podělovány o v 10 hodin přestávce.

Školní rok 1928/29

V roce 1929 bylo ve škole zavedeno střádání.

Školní rok 1929/30

Dekretem z 10.10.1929 byla škola rozšířena na trojtřídní. K 1.12. byla dokončena úprava místnosti pro III. třídu. Byla uspořádána vánoční nadílka.

Školní rok 1930/31

Dne 30.11. 1930 přešel pozemek na stavbu školy do vlastnictví státu Dne 7.1.1931 byla podána žádost ministerstvu školství, aby výstavba nové školní budovy přišla do stavebního plánu na nejbližší období.

Školní rok 1931/32 / 33

Bez podstatného záznamu.

Školní rok 1933 /34

11.1.1934 úmrtí žákyně na záškrt

Školní rok 1934 /35

V roce 1935 bylo rozhodnuto o stavbě školy: projektant Dr. ing. prof. architekt Milan Babuška, investor: Ústřední matice školská.

Školní rok 1935/36

Na jaře 1936 bylo přikročeno ke stavbě nové školní budovy. Dělníci na stavbě byli české i německé národnosti.

Školní rok 1936/37

28.10.1936 - otevření nové školy. Stavba zahájena 10.4. a dokončena 30.11.1936. Byl uspořádán průvod žáků, hostí, spolků, krojovaných družin, náchodské gardy s hudbou. Oslava byla narušena prudkým deštěm. Škola ještě nebyla úplně dokončena, přestože doba výstavby byla prodloužena. Přestěhování do nové budovy bylo provedeno těsně před vánočními svátky. Nebyl dodán nábytek, protože zdejší truhlář Vrabec neměl ani dřevo ani peníze na mzdy. Musela být provedena půjčka na nábytek od statkáře pana Martince. Novostavba školy byla vlhká, syrová a těžko se vytápěla. Ve škole byla stravovací akce. Dětem se podávalo kakao.

Školní rok 1937/38

Byl pořízen rozhlasový přístroj s amplióny ve všech třídách.
V roce 1938 byla provedena agitace Němců proti zápisu do české školy. Do všech rodin přišla deputace Sudetoněmecké strany, která rozdávala letáky /dokument/. Německé snahy zůstaly nevyslyšeny.

stavbaškola

Základní škola

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

Pranostika na akt. den

Na Roberta je dobré vysazovat zelí do pole.

Svátek

Svátek má Rudolf

Zítra má svátek Valérie

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel

Projekty

Dotační tituly


nahoru