Menu
ZŠ Meziměstí
Meziměstí

Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Mgr. Lenka Buštová (bustova.zsmezimesti@email.cz), konzultační hodiny- pondělí a úterý od 12.30 do 13.00 ve sborovně

 • Činnost: Vytváření bezpečného školního prostředí, minimalizace vzniku a výskytu šikany, agrese, zneužívání návykových látek a dalšího rizikového chování

Co je náplní práce metodika prevence?

 • zajišťuje minimální preventivní program pro školu

 • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče a vyučující
 • úzce spolupracuje se školním psychologem, výchovným poradcem a učiteli
 • poskytuje doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími institucemi, které mají danou problematiku ve své kompetenci
 • jeho snahou je předávat nové poznatky a odborné informace na základě aktuální potřeby i rodičům žáků
 • poskytuje podporu a snaží se o včasnou pomoc při osobních problémech žáků
 • věnuje se prevenci v oblasti rizikového chování:

Formy rizikového chování:

 • závislosti na návykových látkách
 • záškoláctví
 • agrese
 • šikana a kyberšikana
 • netolismus
 • kriminalita a vandalismus
 • projevy rasismu, xenofobie a forem extremismu
 • syndrom CAN (syndrom týraného a zneužívaného dítěte)
 • poruchy příjmu potravy
 • sebepoškozování
 • sexuálně rizikového chování
 • negativní působení sekt a mnoho dalších

Cíl primární prevence

Cílem primární prevence je předcházení rizikovým jevům v chování žáků.

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy vašeho dítěte v prostředí třídy či celé školy.

Užitečné odkazy:  

www.minimalizacesikany.cz

www.drogy-info.cz

www.e-bezpeci.cz

https://linkaztracenedite.cz/

https://sancedetem.cz/deti-zavislosti 

https://data.kivaprogram.net/pruvodce-pro-rodice/ (program proti šikaně)

https://padlet.com/vaclavmanena/bezpe-nost-d-t-na-netu-1y67jzhue8lp1det (bezpečnost na internetu)

Pedagogická intervence

Mgr. Jaroslava Rambousková (rambouskova.zsmezimesti@email.cz), konzultační hodiny – středa 14:15 – 15:00 a kdykoliv po domluvě.

Činnost:

 • Evidence žáků s podpůrným opatřením
 • Předání žádostí o vyšetření rodičům žáků s PO, kterým končí platnost posudku ve školním roce, kontrola termínů vyšetření v pedagogicko - psychologické poradně
 • Předání žádosti a vypracování individuálního vzdělávacího plánu, kontrola v PPP či speciálním pedagogickém centru
 • Kontrola účinnosti IVP a jeho hodnocení – třídní učitel, zákonní zástupci, PPP, SPC
 • Individuální pohovory se žáky a zákonnými zástupci
 • Poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy
 • Návštěvy ve třídách
 • Spolupráce s pedagogy při vyhledávání žáků s vývojovými poruchami učení a poruchami chování a nadaných žáků

Výchovný poradce

Mgr. Tereza Sokolová (sokolova.zsmezimesti@email.cz), konzultační hodiny - středa 13:00 - 14:00

Činnost:

 • spolupráce se školním psychologem, metodikem prevence a kariérovým poradcem
 • metodická činnost při výukových a výchovných problémech žáků

Kariérový poradce

Mgr. Lucie Francová (francova.zsmezimesti@email.cz), konzultační hodiny – středa 13.30 – 14.30 a kdykoliv po domluvě.

Činnost:

 • Informace žákům o možnostech individuálního vyšetření profesní orientace
 • Informace o studijních a učebních oborech
 • Informace o přijímacím řízení na střední školy
 • Vyhodnocení úspěšnosti přijetí v prvním a druhém kole na střední školy
 • Informace o nabídce volných míst na SŠ a SOU
 • Kariérní poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy

Školní psycholožka

Mgr. Petra Lišková (petra.fettersova@seznam.cz), konzultační hodiny úterý 7.30 – 13.30 (liché týdny osobně, sudé týdny distančně) a kdykoli po domluvě

Činnost:

 • Diagnostika poruch učení, výukových a výchovných problémů, nadaných dětí
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech
 • Krizová intervence
 • Skupinová a komunitní práce s žáky
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
 • Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech s dětmi
 • Metodická pomoc třídním učitelům

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec končí, srpen začíná.

Pranostika na akt. den

Osvatém Kamilu slunce má největší sílu.

Svátek

Svátek má Drahomíra

Zítra má svátek Čeněk

Projekty

Dotační tituly


nahoru